Extra productiecapaciteit nodig?

Het Corona virus creëert grote vraag naar producten die vaak van ver komen en nu moeilijk geleverd kunnen worden. De roep om lokaal extra te produceren wordt steeds luider.

Wordt u geconfronteerd met een sterk toenemende vraag of wilt u tijdelijk een ander product produceren? Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen, inrichten en verbeteren van flexibele en efficënte productiesystemen kan ik u hierbij helpen!

Neem contact op met Emiel van Est: 06 47 133 892 of info@theportablefactory.nl

Zomaar twee voorbeelden

Printerfabriek in Enschede (1998)

Flexibele, efficiënte productieconcepten met minimale kosten in zeer korte tijd operationeel krijgen. Dat waren meer dan 20 jaar geleden al mooie uitdagingen waar we met veel plezier aan werkten.

In 30 dagen van geen site naar de eerste printer van de lijn.

Dat is wat we in 1998 voor elkaar hebben gekregen voor Hewlett Packard.

Het is in deze tijd dat de eerste ideeën voor The Portable Factory ontstonden.

De Bouwagenda (heden)

In het kader van de energietransitie ontstaat er een enorme opgave om flexibele productiecapaciteit op te bouwen voor de renovatie van bestaande woningen. Eén van de grootste uitdagingen daarbij is de renovatie op locatie. Daar is nu nog heel veel mankracht voor nodig. Kan dat niet anders?

“Als je een woning naar de fabriek zou kunnen brengen voor renovatie, hoe zou die fabriek er dan uitzien?”

“Zou je die renovatiefabriek dan ook naar de woning kunnen brengen?”

Huidige onderzoeksvragen voor de Renovatieversneller, onderdeel van De Bouwagenda.

The Portable Factory

Veel productiesystemen staan, letterlijk, in beton gegoten. Ze vergen een grote investering en zijn daarna moeilijk aan te passen. The Portable Factory beoogt het tegenovergestelde: zeer lage investeringen en makkelijk aan te passen. Door het bij voorbaat inbouwen van flexibiliteit kan de efficiëntie snel steeds beter worden doordat nieuwe ideeën makkelijk te testen zijn. Ook blijkt dat dit soort systemen een heel korte ramp up hebben waardoor de beoogde capaciteit snel beschikbaar komt.

Ontstaan

In mijn tijd bij Hewlett Packard mochten we alles doen, als het maar een Return On Investment had van minder dan 3 maanden. Aanpassingen moesten goedkoop, simpel en effectief zijn. Met het Future Production Concepts Team hebben we allerlei concepten bedacht, getest en ingevoerd.

We zijn van een investering van 2 miljoen gulden naar 2 ton gegaan voor een productielijn. Deze lijnen waren ook nog eens bijzonder efficient en makkelijk aan te passen.

Het zijn deze vroege ervaringen die mijn kijk op het ontwerpen en inrichten van fabrieken hebben gevormd. In die tijd ontstond ook het idee voor een verplaatsbare fabriek. Een fabriek die je met standaard componenten vorm geeft en snel kunt opbouwen voor tijdelijke productiecapaciteit.

Ik had namelijk geleerd dat er bij al die Future Production Concepts steeds dezelfde elementen werden gecombineerd tot een uniek systeem om aan een unieke vraag te kunnen voldoen. Als aan de vraag voldaan was dan werd het productieproces weer ontmanteld en sloegen we de componenten op voor een toekomstige vraag. The Portable Factory avant la lettre.

Het ziet er naar uit dat dit oude idee nu nieuwe toekomst heeft.